brandingvn.com
  1. »
  2. Dự án tham khảo
  3. »
  4. Verify email tồn tại hay không trước khi gửi

Verify email tồn tại hay không trước khi gửi

Đăng bởi root. Lần sửa cuối: 19/03/2024

Freelancer checkemail.top
Yêu cầu: Xác thực để gửi email marketing số lượng lớn

Giới thiệu

Công cụ kiểm tra và xác thực email trước khi gửi là một tiện ích quan trọng giúp người dùng kiểm tra tính hợp lệ của địa chỉ email trước khi thực hiện việc gửi email. Điều này giúp người dùng tránh gửi email đến các địa chỉ không tồn tại, giả mạo hoặc không hoạt động, từ đó giảm thiểu số lượng email bounce và cải thiện hiệu suất giao tiếp qua email. Công cụ này thường hoạt động bằng cách kiểm tra địa chỉ email dựa trên các tiêu chí như cú pháp hợp lệ, tồn tại của miền email và trạng thái hoạt động của địa chỉ email trên máy chủ email của người nhận. Sử dụng công cụ này giúp người dùng tiết kiệm thời gian và nguồn lực, đồng thời tăng cơ hội để email của họ đạt được mục tiêu mong muốn một cách hiệu quả và chính xác.

Logo và màu sắc