brandingvn.com

0402123682 – CÔNG TY CỔ PHẦN UNION INC

Đăng bởi root. Lần sửa cuối: 08/04/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN UNION INC

Nội dung công việc: Thiết kế website chuẩn SEO

Báo giá Excel: Bấm vào đây (mật khẩu gửi qua Zalo)

Cập nhật tiến độ thanh toán:
– Giai đoạn 1 (40%): đã thanh toán 26/03/2024.
– Giai đoạn 2 (40%): đã thanh toán 08/04/2024.
– Giai đoạn 3 (20%): chưa thanh toán.

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)
STK: 16868.76868
Người thụ hưởng: Phan Văn Anh