brandingvn.com
  1. »
  2. Biểu mẫu tham khảo
Các thay đổi của Google Search & SEO năm 2023
Google ưu tiên nội dung có chất lượng cao thay vì cách thức tạo ra nó đồng nghĩa với việc bạn có thể sử dụng AI để tạo ra nội dung. Tuy nhiên, việc sử dụng AI sẽ gây tác dụng ngược bởi AI có xu hướng tạo ra các nội dung tương tự nhau, điều này lại vi phạm nguyên tắc của Google về chất lượng nội dung.